Project SOEN

SOEN Amsteldorp zet zich in tegen zwerfafval. Elke eerste zaterdag en derde  woensdag van de maand houden wij een opruimactie.
Samen gaan we het  zwerfafval te lijf. 

Doe mee!  

Neem mee wie je wilt, kom wanneer het je uitkomt. 


Zaterdag -1​e​ van de maand - starten we om 10:00 uur 

Woensdag - 3​e​ van de maand - starten we om 14:00 uur 


We verzamelen bij de kweektuin van de Groene Vingers, Dulongstraat
ter hoogte  van nr. 49. Voor grijpers, handschoenen enz. wordt gezorgd.

Na afloop is er, voor wie  wil, iets te drinken. 


                         Wil je op andere tijden, sluit je dan aan bij de 

                         SOEN Amsteldorp WhatsApp groep en plan samen                           een zwerfvuil wandeling. 

                         Wil je in de Whatsappgroep? Meld je aan via 06 27 301 404. 


Amsteldorp Schoon Opgeruimd En Netjes 


SOEN: gewoon doen! 


Info: ​www.amsteldorpactief.nl​ Project SOEN.  

projectsoen1097@gmail.com​ of bel 06 27 301 404 


Hou ook de Facebookpagina van Amsteldorp Actief in de gaten. 

Volg onze zwerfafvalhelden

en hun vondsten op Instagram

Agenda SOEN 2022


Opruimactie SOEN 2022

Elke 1e zaterdag van de maand
10:00 – 12:00 uur

1 januari

5 februari

5 maart

19 maart Nationale Opschoondag

2 april

7 mei

4 juni

2 juli

6 augustus

3 september

17 september Wold Cleanup Day

1 oktober

5 november

3 december

 

 

Opruimactie SOEN 2021

Elke 3e woensdag van de maand
14:00 – 16:00 uur

Bij voldoende aanmeldingen.

Historie

In 2007 is buurtgroep Amsteldorp Actief begonnen met project Controle & Handhaving. Vrijwilligers schouwden wekelijks de wijk en meldden hun bevindingen aan de Stadsdeelwerf. Het project werkte. Het aantal meldingen nam af, met uitzondering van het aantal meldingen verkeerd aangeboden grofvuil. 


Naar aanleiding hiervan zijn we eind 2008 begonnen met project Informatie en Communicatie. Vrijwilligers bellen huis-aan-huis aan met het doel verkeerd aangeboden grofvuil terug te dringen en de mening van de bewoners over de wijk te inventariseren. Bij alle huizen in Amsteldorp is 3x aangebeld. 


In de loop van 2009 is besloten wekelijks te schouwen op verkeerd aangeboden grofvuil en 1x per maand de gehele wijk te bekijken op grofvuil, zwerfvuil, straattegels, straatmeubilair, speeltoestellen, lantaarnpalen, graffiti, vuil in de sloten etc. Voor al deze projecten is steeds geld gevraagd aan de Stadsdeelwerf. 


Concreet


Vrijwilligers schouwen de wijk wekelijks op verkeerd aangeboden grofvuil en geven dit door middel van een registratieformulier door aan een contactfunctionaris bij de stadsdeelwerf. Er is met de milieupolitie afgesproken dat de inspanningen worden gericht op geconstateerde incidenten. 


Als er een enorme hoeveelheid grofvuil bij de container is geconstateerd, wordt de milieupolitie gevraagd in actie te komen. Zij bellen aan en vragen van wie het grofvuil is. Het is niet onze bedoeling om te bekeuren maar de aandacht te vestigen op verkeerd aangeboden grofvuil. Met stiekem de hoop op een schoon straatbeeld. 

Dit wordt gecombineerd met een actie van de vrijwilligers: zij maken een foto van de stapel grofvuil, verwerken de foto in een flyer en verspreiden de flyer huis-aan-huis rondom de betreffende stapel grofvuil..


Doelstelling 


Een schone, opgeruimde, en nette wijk 

Een goed onderhouden openbare ruimte 

Actieve buurtbewoners communiceren met alle betrokken partijen die belangrijk zijn voor de wijk, zodat er over en weer begrip en inzicht ontstaat en er doelgericht kan worden samengewerkt 

Buurtbewoners voelen zich betrokken bij hun woonomgeving en ontwikkelen een actieve mentaliteit door zelf zaken die zij belangrijk vinden aan en op te pakken. 


Specifieke doelen


  • Terugdringen verkeerd aangeboden grofvuil 

  • Goed gedrag stimuleren in de openbare ruimte 

 

Project SOEN is kleinschalig, maar heeft voor de wijk grote meerwaarde. De wijk wordt bekeken op alles aangaande de openbare ruimte; grofvuil, zwerfvuil, drijfvuil in de sloten, lantaarnpalen, bestrating, speeltoestellen, graffiti. Er wordt van de bevindingen rapportage gedaan bij Stadsdeelwerken. Er wordt een registratie bijgehouden van de meldingen. 


De wijk is schoner, maar het kan nog beter.