Project de Groene Vingers

De Groene Vingers

Bewoners die hun tuin niet kunnen onderhouden, worden geholpen door vrijwilligers van de Groene Vingers. Het doel is de tuin op te knappen, te verbeteren of te onderhouden en zo het aangezicht van de wijk te verbeteren. 

 

De groene vingers bestaan uit:

een coördinator die bij de bewoners komt praten wat er moet worden gedaan, het werk verdeelt over de vrijwilligers, de overleggen voorzit en problemen oplost

uitvoerende vrijwilligers die in duo's een dagdeel per week in de tuin(en) werken

 

In 2007 is de groep begonnen met een project in de openbare ruimte, maar al snel kwam het idee boven om ook in de private ruimte een project te starten. Zo kwam Hetty Wiechmann op het idee om een tuinenproject te beginnen. In maart 2008 kregen we van het platform Sociale Vernieuwing een startsubsidie voor een proefperiode van een halfjaar. We zijn met de wooncorporaties gaan praten voor een vervolgsubsidie. Wooncorporatie Rochdale en Ymere zijn sponsor van de Groene Vingers. Tot eind 2011 zijn 139 tuinen opgeknapt en 94 tuinen worden onderhouden.

 

Ons dorp, Amsteldorp, is een echt tuindorp met voornamelijk laagbouw, kleine woningen met tuintjes voor en achter. De buurt is niet groot en heeft een dorps karakter zonder doorgaand autoverkeer. De woondichtheid is laag. Het gemiddelde inkomen is niet hoog, de huren zijn relatief laag, Een klein aantal woningen zijn eigen bezit en het grootste deel is corporatiebezit (Rochdale, Ymere, Stadgenoot). 

 

De opkuiltuin/kweektuin 

 

Als we tuinen opknappen is het vaak nodig de hele tuin leeg te halen, schoon te maken en opnieuw in te richten. Hiervoor hebben we de zogenaamde opkuiltuin, een kweektuin voor (vaste) planten, struiken, heesters en bodembedekkers.

 

Vorig jaar hebben we die ingericht en in 2011 hebben we er veel gebruik van gemaakt.

 

Er zijn 2 vrijwilligers van de Groene Vingers die in deze tuin het onderhoud en het kweken van planten verzorgen. 

 

De kweektuin is een succes in meer dan één opzicht:

 

Allereerst kunnen we putten uit een goede voorraad planten voor tuinen die dat nodig hebben. We hebben al menige tuin kunnen verfraaien met planten uit eigen voorraad.

Wij hebben een eigen plekje als project, waar we gereedschap kunnen bewaren. Maar het is ook steeds meer een ontmoetingsplek en een centraal punt van waaruit we werken geworden. Vooral op onze vaste werkdag, de woensdag.

De buurt is blij met de opknapbeurt van dit stukje tuin. De tuin loopt langs een pad, dus komen er veel mensen langs. Er wordt regelmatig een praatje gemaakt met deze en gene. We horen zeer positieve geluiden.

Het lijkt ook andere bewoners aan te zetten tot het opknappen van hun tuin.

Ook is er gelegenheid tot informatie uitwisseling over tuinieren en planten.

Bovendien hebben we bewoners gevraagd om planten, als ze die over hebben, aan ons te geven, hetgeen al meermalen is gebeurd.

Er is hard gewerkt in de opkuiltuin (186 uren in totaal), maar het resultaat mag er dan ook zijn. 

 

 

Nieuwe ontwikkelingen

 

Plantenbakken


Via de bewonerscommissie van woningbouwvereniging Rochdale is ons gevraagd iets aan de plantenbakken te doen die hier en daar in de wijk staan (47 in totaal). Bewoners vinden de bakken saai en niet goed verzorgd. Wij hebben allereerst een inventarisatie gemaakt van alle bakken. Een paar bleken er stuk en veel min of meer verwilderd en meestal saai.

 

Na gesprekken met Rochdale en Hoveniersbedrijf Van der Tol hebben we 3 bakken uitgekozen om mee te beginnen. Vrijwilligers van de Groene Vingers hebben 3 ontwerpen gemaakt. De offerte van Van der Tol om het voorwerk te doen bleek te kostbaar. Er is nu, in overleg met Rochdale, een tussenoplossing gevonden. Van der Tol heeft 1 bak plantvrij gemaakt en aangevuld met nieuwe aarde. De eerste 3 bakken zijn inmiddels beplant.

 

We hopen in het nieuwe jaar buurtbewoners te betrekken bij het onderhoud van de bak, en zo ook meer bakken te gaan opknappen, om het aangezicht van de buurt op te vrolijken en mooier te maken. Zo willen we de betrokkenheid van bewoners met hun buurt versterken. We blijven dit doen in overleg met de bewonerscommissie van Rochdale.

 

Moestuin


Sinds de zomer van 2011 hebben we een begin gemaakt met het aanleggen van een moestuintje. Het was een verwilderd stukje grond, vlakbij de kweektuin en wij wilden dat graag mooi maken voor de buurt. Met medewerking van de woningbouwvereniging Rochdale zijn we hiermee begonnen. Op de nationale Goede Doelen Dag hebben enkele middelbare scholieren geholpen bij het omspitten van dit stukje grond.

 

Het idee is dat we groente en fruit kunnen kweken voor de lunches van de koffieochtenden in Het Hoekhuis. Bovendien willen we er een educatief project van maken voor scholieren.