Project Buurtgesprek

Project Buurtgesprek

Vrijwilligers uit de buurt bezoeken bewoners in de wijk die geïsoleerd of eenzaam zijn. Het doel van de bezoeken is: 

 

Eenzame en geïsoleerde bewoners het gevoel geven 'er bij te horen'

De bezochte buurtbewoners een mogelijkheid geven te praten over alledaagse dingen en een gezellig uurtje te bezorgen

Met de buurtbewoner iets te ondernemen (wandelen, winkelen, terras, markt, etc.)

Samen met de vrijwilliger naar de koffieochtend of andere activiteit in de buurt

Bewoner stimuleren zelfstandig activiteiten te gaan ondernemen

Bewoner stimuleren zelf deel te gaan nemen aan activiteiten

Bewoner stimuleren zelf vrijwilliger te worden

De vrijwilliger bezoekt de buurtbewoner regelmatig. De gesprekken worden niet in een vorm gegoten, maar zijn informeel. De vrijwilliger is geen hulpverlener, maar een buurtgenoot die regelmatig even langskomt, zwaait als ze langsloopt en de buurt goed kent. Als er problemen zijn of andere dringende zaken, zal de vrijwilliger de hulp inschakelen van familie, ouderenwerk of maatschappelijk werk in de wijk. Wel kan de vrijwilliger de bewoner informatie geven over activiteiten in de buurt en eventueel ook meegaan als de bewoner (nog) niet zelf durft. 

 

Er wordt van elk bezoek een kleine rapportage gemaakt. De coördinator onderhoudt regelmatig contact met de bewoners om te horen of alles naar wens gaat. 

 

De coördinator is aanspreekpunt voor de vrijwilligers en de bewoners. De vrijwilligers nemen deel aan het overleg van project Buurtgroep en de algemene bijeenkomst van buurtgroep Amsteldorp Actief.