Onze projecten

Onze projecten

Project De Winkelwagen zorgt ervoor dat zelf boodschappen doen is weer mogelijk is voor alle buurtbewoners. Twee maal in de week rijdt een busje, De Winkelwagen, vanuit Amsteldorp naar de supermarkten Albert Heijn en de Vomar en weer terug. Tijdens de rit wordt u vergezeld door een gastvrouw die u op de hoogte brengt van alle activiteiten die er in Amsteldorp plaats vinden. Een bulletinbord in de bus biedt informatie en geeft ruimte voor oproepen, vraag en aanbod.

 

De Winkelwagen

SOEN

Doel is bijdragen aan het schoonhouden en verbeteren van de openbare ruimte. Vrijwilligers lopen door de buurt, noteren wat ze zien op een formulier (grofvuil, zwerfvuil, graffiti, onveilig, verlichting, betegeling, onderhoud groen, enz), en melden de gegevens aan Stadsdeelwerken.

Dit project heeft een tweeledig doel; het terugdringen van grofvuil bij de containers en een goed beeld krijgen van wat de bewoners belangrijk vinden in de buurt. Vrijwilligers lopen wekelijks rondom de meest vervuilde vuilcontainers, bellen huis-aan-huis aan, vragen bewoners naar hun mening over de buurt en grofvuil bij de containers, bekendheid met regels, dienstverlening en bieden folders aan.

Buurtgesprek

Het doel van dit project is contact te leggen en te houden met eenzame of geïsoleerde buurtbewoners om het sociale isolement te doorbreken. Vrijwilligers hebben wekelijks contact met twee of drie eenzame of geïsoleerde buurtbewoners. Zij voeren gesprekken of gaan samen activiteiten ontplooien zoals boodschappendoen, naar de markt of tuincentrum, terrasje pikken of het buurtcentrum bezoeken. 


De koffieochtenden zijn ontstaan vanuit project Buurtgesprek. De vrijwilligers van dit project gaven aan dat er behoefte was aan een laagdrempelige open inloop voor oudere buurtbewoners om naar toe te gaan als zij een praatje willen maken. 

 

Koffieochtend

Afgelopen projecten

Het doel van dit project is eenmalig met de bewoners van Amsteldorp een buurtmusical te maken op basis van verhalen van (oudere) bewoners uit de buurt (van vroeger en nu). 


De musical is een middel, niet een doel op zich. We willen door middel van de buurtmusical de samenwerking in de buurt tussen jong en oud, arm en rijk, bewoners van diverse achtergronden, huur- en koopwoningen verstevigen. 

Bewoners die hun tuin niet kunnen onderhouden worden geholpen door vrijwilligers. Er wordt wekelijks in een tuin gewerkt. Het doel is de tuin te verbeteren en onderhoudsvriendelijk te maken en zo het aangezicht van de wijk te verbeteren.

Groene Vingers

Inter-Actief

Het algemene doel van de website is het verstrekken van informatie en het door middel van sociale media verschaffen van enig entertainment aan de bewoners van Amsteldorp.

Dit project gaat (helaas) niet van start.

Buurtgroep Amsteldorp is in 2009 met project Buurtgesprek begonnen. Project Buurtgesprek kwam voort uit onze andere projecten. Het bleek dat er bewoners in de wijk woonden, die extra aandacht nodig hadden. Toch hebben we het gevoel (nog) niet de bewoners te bereiken die er echt behoefte aan hebben. Daarom gaan we in 2011 beginnen met project 'Zeg 't met bloemen'.