Meedoen

Het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend

 

De vrijwilliger:

heeft een proeftijd van 1 tot 3 maanden voert de kerntaken uit die zijn omschreven in de taakbeschrijving van het project zet zich 4 uur per week in (3 uur kerntaak, 1 uur registratie en overleg) neemt deel aan het maandelijkse overleg.

Vrijwilligers zijn altijd welkom!

 

Naast het algemene nut voor de buurt heeft de buurtgroep ook een belangrijke meerwaarde voor vrijwilligers: het doorbreekt isolement, motiveert en stimuleert om ook andere activiteiten op de pakken, maakt het gemakkelijk om voorzieningen in de buurt te bezoeken en te gebruiken, geeft contacten met andere buurtbewoners en geeft begrip en inzicht in allerlei organisaties die actief zijn in de buurt. 

 

De vrijwilligers kunnen meedenken over de organisatie, verwoorden hun mening, krijgen eigenwaarde en voldoening, bouwen aan eigen kennis en vaardigheden, gebruiken de computer, coördineren activiteiten, communiceren met andere buurtbewoners, sluiten vriendschappen, leren de wijk kennen, ontmoeten gelijkgestemden en voelen zich door hun activiteiten betrokken bij hun wijk en leren organisaties en instanties in de wijk kennen. 

 

De hele wijk Amsteldorp/de Wetbuurt, de vrijwilligers en de betrokken organisaties varen er wel bij. 

De buurtgroep vraagt niet alleen inzet van vrijwilligers, maar biedt ook mogelijkheden:


    b
ouwen aan eigenwaarde


bouwen aan vaardigheden

kwaliteiten kunnen gebruiken

meedenken

gewaardeerd worden

leren samenwerken en rekening houden met elkaar


    c
ontacten leggen


begrip krijgen

vrienden maken

deel uitmaken van een groter geheel

leuke feestjes

jezelf ontplooien


    n
uttige en leuke taken


inzet kan klein en flexibel...

of groot en meeslepend zijn

goed voor de buurt

trots kunnen zijn op wat je doet en bereikt

je eigen situatie doorbreken

Ervaringen 

...als ik met mijn vriendin door de wijk loop gaat voortdurend haar hand omhoog. "Ken je al die mensen?" vraag ik. "Niet iedereen, maar met sommigen zit ik in de buurtgroep en anderen heb ik gesproken met de huisbezoeken." 

...die man is zo veranderd. Hij is trots op wat hij doet en wat hij voor elkaar krijgt. Hij denkt en handelt vanuit mogelijkheden en denkt minder negatief. 

...door de verhuizing heb ik veel vrienden moeten achterlaten, maar door me aan te sluiten bij de buurtgroep heb ik snel nieuwe contacten gemaakt. 

...door de buurtgroep maak ik allerlei dingen mee: feestjes, bezoek van de wethouder of praten over de zorg in de wijk met ambtenaren. 

...ik had altijd het idee dat ik niets kon, maar ik heb ontdekt dat ik goed ben in wat ik doe. Ik heb me zelfs aangemeld voor ander vrijwilligerswerk!