Financiën

Financiën

Als je de maatschappij een dienst bewijst door je vrijwillig in te zetten, mag je er financieel ook een beetje op vooruit gaan.

 

 • De overheid staat een maximale vrijwilligersvergoeding toe van € 1500,- per jaar
 • De beschikbare financiën worden over zoveel mogelijk mensen verdeeld
 • Vrijwilligers krijgen € 15,- vrijwilligersvergoeding per dagdeel per week
  (€ 750,- per jaar)
  Vrijwilligers kunnen aan twee projecten deelnemen (€ 1500,- per jaar)
 • Coördinatoren ontvangen € 15,- vrijwilligersvergoeding per week
 • De overige vrijwilligers ontvangen maximaal € 1500,- verdeeld over een jaar

Rechtsvorm

 

 • Geen
 • Dynamo is aansprakelijk voor een aantal belangrijke zaken: verzekering, wettelijke aansprakelijkheid en financiën

 

Vermogen

 

 • Ontvangen subsidies van het stadsdeel en bijdragen sponsoring van woningcorporaties

Sponsors

 

Buurtgroep Amsteldorp Actief ontvangt voor een aantal projecten subsidie en heeft sponsors. Voor additionele kosten krijgen wij buurtgelden van het stadsdeel:


 • De projecten SOEN, Buurtgesprek, Koffieochtenden en de Winkelwagen worden gesubsidieerd door het Stadsdeel.
 • Project de Groene Vingers wordt gesponsord door wooncorporatie Ymere en Rochdale
 • De wijkmusical had de Betere Buurt Prijs gewonnen van Ymere, het Stadsdeel subsidieerde een gelijk deel.


Fooien


Amsteldorp Actief ontvangt voor al haar projecten subsidie van de gemeente Amsterdam, Ymere en Rochdale. Met dit bedrag kunnen wij onder andere alle vrijwilligers een vergoeding geven voor de hulp die zij bieden.
Omdat wij weten dat alle vrijwilligers van al onze projecten zich 100% inzetten, vragen wij u vriendelijk geen fooi te geven aan individuele vrijwilligers, omdat wij geen ongelijkheid willen creëren tussen onze vrijwilligers.

Als u uw blijk van waardering graag te gelde wilt maken, vragen wij u een donatie te doen op rekeningnummer NL25 INGB 0696963000, t.n.v. DYNAMO, onder vermelding van Amsteldorp Actief en het project (Groene Vingers, Winkelwagen, Koffieochtend, Buurtgesprek, SOEN, website/facebook). Alle vrijwilligers van Amsteldorp Actief kunnen zo genieten van iets extra’s.