Algemeen

De buurtgroep vraagt niet alleen inzet van de vrijwilligers,

maar biedt ook mogelijkheden


    n
uttige en leuke taken


inzet kan klein en flexibel

of groot en meeslepend

goed voor de buurt

trots kunnen zijn op wat je doet en bereikt

je eigen situatie doorbreken

bouwen aan eigenwaarde

bouwen aan vaardigheden

kwaliteiten kunnen gebruiken


    m
eedenken


gewaardeerd worden

leren samenwerken en rekening houden met elkaar

contacten leggen

begrip krijgen

vrienden maken

deel uitmaken van een groter geheel

leuke feestjes

jezelf ontplooien

AMSTELDORP ACTIEF

 

Buurtgroep Amsteldorp Actief is een groep actieve buurtbewoners die

buurtbewoners wil activeren zelf een positieve bijdrage te leveren aan het verbeteren van de buurt.

 

Amsteldorp is een kleine jaren '50 wijk bij het Amstelstation en heeft een dorps karakter. De huizen zijn vaak klein, voornamelijk laagbouw met tuintjes voor en achter. Er wonen relatief veel ouderen in de wijk.

 

Het hoofddoel van Amsteldorp Actief is het opzetten en uitvoeren van

buurtprojecten die de leefbaarheid in de wijk bevorderen. Met onze projecten willen wij de sociale participatie en communicatie onderling bevorderen en de samenwerking met belangrijke instanties tot stand brengen.

 

 

ALGEMEEN

DE RESULTATEN:

 

 

Leefbaarheid:

 

Schoner op straat

Minder grofvuil bij de containers

In totaal zijn er, tot eind 2011, 139 tuinen opgeknapt en 93 tuinen worden onderhouden.

 

 

Sociale participatie

 

 

Inventarisatie van de meningen, wensen en behoeften van de bewoners

Doorbreking eenzaamheid van geïsoleerd geraakte buurtbewoners

 

 

Samenwerking met organisaties

 

 

Een goed contact met de Stadsdeelwerf, dus snelle afhandeling van klachten

Een ondersteunende rol van Dynamo

Intensieve samenwerking met het woonservicepunt Hoekhuis

Goed contact met het stadsdeel

Samenwerking en sponsoring van de grote woningcorporaties Ymere en Rochdale

Samenwerking met ouderenwerk/thuiszorg en de huisarts

 

 

START

 

Amsteldorp Actief is eind 2007 gestart door Adri Tuin en Margareth Moed met zo'n 10 vrijwilligers. Inmiddels is Amsteldorp Actief gegroeid

en is het aantal vrijwilligers gestegen tot 34 actieve buurtbewoners in diverse projecten.

Sinds het vertrek van Adri (eind 2010) en Margareth (eind 2011) wordt Amsteldorp Actief geleid door de coördinatoren van de projecten.

 

De Amsteldorp Actief Buurtprojecten zijn:

SOEN (Schoon Opgeruimd En Netjes) - Buurtgesprek - Groene Vingers - De Winkelwagen - Amsteldorp Interactief - Koffieochtenden

 

 

Doelstelling:

 

Leefbaarheid

Sociale participatie

Communicatie en samenwerking met voor de wijk belangrijke organisaties

 

Organisatie:

 

Uitsluitend vrijwilligers

Projectleider zorgt voor middelen, mensen en inkomende financiën

Penningmeester beheert de financiën

Ieder project heeft projectleden en een coördinator

Maandelijkse algemene bijeenkomsten voor alle vrijwilligers

Maandelijks coördinatorenoverleg